2014 Haarlemse Lente

alle-vogels

overzicht-compleet

Zwermen vogels of een school vissen lijken in steeds wisselende samenstelling en vorm in elkaar te grijpen. Ze laten los, schieten uiteen, komen weer samen, overlappen in gejaagd contrast of bewegen vervolgens in dynamische verbondenheid. Soms grillig en onvoorspelbaar dan weer in harmonieuze cadans lijkt de wereld onderhevig aan onzichtbare krachten.
Op ‘Alle vogels bouwen nesten…’ zal het geëxposeerde werk, in samenhang, het karakter krijgen
van een imaginaire reis, waarbij heimwee, onthechting en verwondering over de absurditeit van het bestaan uitgangspunt is.
De kunstenaars die deelnemen aan deze tentoonstelling maken figuratief werk. Bij iedere kunstenaar staat de mentaliteit en betrokkenheid met de wereld centraal. Het persoonlijke verhaal en het oeuvre dat bij ieder van hen is ontstaan is een reflectie op het bestaan / de wereld en krijgt als zodanig een algemene geldigheid.

Nieuw Heiligland 9, Haarlem