Actueel

23 september t/m 26 november 2017

Grensgebieden – een de-Passagestentoonstelling met:

Anne van As, Heike Kati Barath, Kees Bierman, Rob Bouwman, Eelco Brand, Cristóbal Cea, Aaron van Erp, Frank Halmans, Lidy Jacobs, Nour-Eddine Jarram, Dirk Kome, Pieter Kusters, Fons van Laar, Keetje Mans, Pieter W Postma, Lydia Schouten, Erik Sep, Gé-Karel van der Sterren, Eveline Visser, Witte Wartena, Mirjam de Zeeuw
+ de-Passages kerngroep:
Frans Boomsma, Margreet Bouman, Ronald Ruseler, C.A. Wertheim

Bekijk werk van de deelnemende kunstenaars

Tijdens de-Passages tentoonstelling zijn de ruimtes van het CBK verdeeld in de volgende (deel)gebieden:

Binnenwereld

In de Binnenwereld denkt de kunstenaar na over het eigen bestaan in verhouding tot het andere. Dat kan beschouwelijk zijn, als zelfreflectie, als verdedigingsmechanisme of overlevingsstrategie. De binnenwereld is een vrijwel ontoegankelijk gebied. Ogenschijnlijk lijkt het een gesloten universum, maar het wordt betekenisvolle kunst als het een ijkpunt is in een groter geheel.

Buitenwereld

Kunstenaars zien zichzelf in de wereld waar zij aan deelnemen. Zij brengen hun omgeving als het ware in kaart en maken die zichtbaar. De kunstenaar beziet de natuur, de mens en de samenleving, verhoudt zich tot sociale en maatschappelijke tendensen, signaleert politieke posities en legt historische verbanden.
In de Buitenwereld verenigen zich vele fenomenen en zijn in deze expositie onderverdeeld in drie deelgebieden:

  • Het stedelijke gebied/ De Stad
    De Stad is een organisme, een levendig geheel. Het kan groot en geordend zijn, waar stilte, rust en schematische orde heerst. De kunstenaar zoekt er ver van chaos en ordeloosheid naar harmonie. De stad is echter traditioneel gezien een sociale en economische ontmoetingsplek, die tevens bescherming biedt en mensen dwingt zich, in al haar diversiteit, tot elkaar te verhouden. In de stad is er altijd gewoel, gekrioel en gedoe. De stad is een pamflet over menselijkheid, dynamiek en psychologische verstandhouding.
  • Het tussengebied
    Tussengebieden zijn niet-vormgegeven overgangsgebieden die geen betekenis of bedoeling lijken te hebben. Zij ontlenen hun bestaan louter aan het toeval. De dichter/schrijver Simon Vestdijk heeft er in zijn gedicht Zelfkant een toepasselijk woord voor gevonden en noemt het de halfland’lijkheid. Hij beschrijft het rommelige en overgeschoten gebied waar wij onze greep bijna nonchalant uit handen hebben gegeven en waar de woeker ordeloos haar gang gaat. In die tussenruimte ontstaat een magisch veld waar twee tegenover gestelde fenomenen zich als tweelingbeeld verenigen. De ruimte is open en gesloten tegelijk. Wij zijn er aanwezig, maar ook weer niet. Het is onnatuurlijk en natuurlijk ineen.
  • Het landelijke gebied/ De Wildernis

In de 19e eeuw heeft de Romantische Kunstenaar heeft de stad verlaten en probeerde in de ongereptheid van de natuur het verloren bestaansevenwicht terug te vinden. Die waarde geldt voor veel kunstenaars nog steeds. Het is ook altijd het gebied geweest waar de mens zijn krachten toetst.
In de buitengebieden en in rurale omstandigheden is de mens onderdeel van de natuur. De relatie tussen mens en dier zijn onder druk komen te staan. Niet zelden speelt de klimaatproblematiek of de zorgen over de invloed die de mens uitoefent op het milieu een rol. De kunstenaar probeert de balans terug te vinden tussen Wereld en Geest.

Centrum Beeldende Kunst Emmen
De Fabriek – Ermerweg 88b, 7812 BG Emmen
www.cbkemmen.nl

cbkemmen


de-Passages heeft voor 2016 en 2017 een bijdrage van het Mondriaan fonds ontvangen.